Rejestracja zakupionego auta

W przypadku aut kategorii M1 i N1: potwierdzenie uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej (auta sprowadzone przez osoby fizyczne lub firmy sprowadzające do 1.000 aut rocznie i nietworzące sieci zbierania pojazdów) lub oświadczenie sprzedawcy, że podlega obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy o recyklingu pojazdów z 20.01.2005 r. (może być na fakturze).

Ubezpieczenie i rejestracja kupionego samochodu używanego to dwie niezależne od siebie czynności. W obu przypadkach mamy 30 dni na ewentualne wypowiedzenie ubezpieczenia OC oraz na przerejestrowanie samochodu.

Pojazd rejestruje starosta właściwy dla miejsca zameldowania nowego właściciela samochodu. W przypadku nabycia auta zarejestrowanego wcześniej w tym samym powiecie, zaopatrzonego w tablice unijne nie ma konieczności wymiany tych tablic i wnoszenia stosownej opłaty.

Rejestracja pojazdu, zostaje dokonana w oparciu o decyzję administracyjną. Wydanie zaś każdej decyzji wymaga czasu. W związku z tym, aby umożliwić nabywcy posługiwanie się zakupionym pojazdem do wydania ostatecznej decyzji, wraz ze złożeniem wniosku, urząd dokonuje tymczasowego dopuszczenia pojazdu do ruchu (na 30 dni.).

W trakcie sprawdzania przez urząd historii samochodu otrzymuje się tablice wraz z dowodem tymczasowym. Na załatwienie formalności w Wydziale Komunikacji mamy 30 dni. .

W celu odebrania dowodu rejestracyjnego pojazdu musimy okazać:pozwolenie czasowe, dokument tożsamości, kartę pojazdu (jeśli była wydana), dowód opłacenia ubezpieczenia OC. Wyjątek stanowią pojazdy zabytkowe, czyli przynajmniej 25-latki, których model nie jest produkowany od co najmniej 15 lat.

Co z polisą OC odebraną wraz z samochodem? Polisa OC, którą zawarł zbywca w momencie zakupu auta jest nadal ważna. Jest 30 dni na jej wypowiedzenie, w przeciwnym razie będzie ona ważna do końca okresu jej ważności.

Pierwszym wydatkiem jest zakup znaczka skarbowego w wysokości 5 zł. Znaczek ten warto kupić przed udaniem się do urzędnika, zaoszczędzimy w ten sposób czas. Wszystkie inne opłaty uiszczamy w kasie lub dokonujemy przelewu na konto urzędu.

1 comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *